Invitație

Comitetul de organizare are deosebita plăcere de a vă invita să participați pe 24 iunie 2016 la cea de-a treia conferință “Interacțiuni dintre transporturi şi dezvoltarea regională” – TRANSLU’16.

Manifestarea urmează conferinței naționale Interacțiunea dintre transporturi şi dezvoltarea regionalăTRANSLU’10 și conferinței internaționale ”Transport and Land Use”TRANSLU’08, organizate în București.

În cadrul conferinței ne propunem ca reunind ingineri de diverse specializări, arhitecți, urbanişti, geografi, sociologi, economişti, matematicieni să aducem un plus de cunoaştere în înțelegerea interdependențelor dintre dezvoltarea regională şi transporturi, să identificăm direcții de acțiune în atingerea dezideratelor dezvoltării durabile.

Variantele finale ale lucrărilor, revizuite conform eventualelor sugestii primite după prezentare, vor fi trimise până pe 15 iulie 2015. Lucrările vor fi publicate într-un număr special din Buletinul Asociației Generale a Inginerilor din România.

Desfașurarea lucrărilor 

24 iunie 2016, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, Spl. Independenței 313, București.

Organizatori

 

UPB

Universitatea Politehnica din București

ASTR

Academia de Ştiinţe Tehnice din România

AGIR

Asociația Generală a Inginerilor din România

 

Comitetul de organizare

 

Preşedinte:

Conf. dr. ing. Dorinela COSTESCU

Membri:
Ș.l. dr. ing. Florin Ruscă Ș.l. dr. ing. Relly Petrescu
Ș.l. dr. ing. Oana DINU Asist. dr. ing. Aura Ruscă
Asist. dr. ing. Cristina ȘTEFĂNICĂ Asist. dr. ing. Alina Eugenia ROMAN
Asist. dr. ing. Anamaria ILIE Asist. drd.ing. Sergiu OLTEANU
Asist. drd. ing. Emma POPA

 

Această conferință este organizată cu sprijinul ANCS, CNDI – UEFISCDI, prin finanțarea proiectului „Cercetări pentru estimarea şi creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a reţelelor traficului urban”, prin Programul Parteneriate în domenii prioritare – PN II, Directia de cercetare 7.5. Produse si tehnologii inovative destinate transporturilor si productiei de automobile, PCCA Tip 2, Cod PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1439, Contract 193/2012.

TRANSLU AGIR

Lucrarile Conferinței TRANSLU 2016 au fost publicate în Buletinul AGIR

Lucrarile Conferinței TRANSLU 2016 au fost publicate în Buletinul AGIR, Supliment Nr. 2/2016, Interactiuni dintre transporturi și dezvoltarea regională, disponibil pe site-ul  http://www.buletinulagir.agir. ro/numar_revista.php?id=130.  

Read more