Tematica

  • Moblitate spațială în epoca mondializării și globalizării

  • Amenajarea teritoriului și urbanism

Soluţii pentru mobilitate durabilă; Politici publice; Orașe care economisesc energie; Inserţia aglomerărilor urbane în teritoriul naţional

  • Interacțiuni amenajarea teritoriului/urbanism – transporturi

Infrastructuri de transport și dezvoltare economică a teritoriului; Rețelele infrastructurii și ale serviciilor; Accesibilitate și atractivitate; Transporturi locale, zonale, internaționale; Rețele ”hub-and-spoke”; Logistici integrate; Evaluarea economică a coridoarelor de transport; Fiabilitatea funcțională a rețelelor serviciilor

  • Reflectarea amenajării teritoriului și a soluțiilor pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate în calitatea vieții (efecte economice, sociale, ambientale)

Repartiție modală; Traficul și efectele externe negative (poluare locală și globală, insecuritate, fragmentarea spaţiului); Congestia urbană și soluții pentru limitarea efectelor acesteia