Comitet științific

Preşedintele comitetului știinţific

Prof. emerit dr. ing. Șerban RAICU, Universitatea Politehnica din București

Membrii comitetului știinţific

 

Conf. dr. ing. Valentin ANTON

Universitatea Tehnică de Construcții București

Prof. dr. ing. Cornel BERBENTE

Academia de Ştiinte Tehnice din România

Prof. dr. mat. Doina CARP

Universitatea Maritimă din Constanța

Conf. dr. ing. Vasile DRAGU

Universitatea Politehnica din București

Conf. dr. ing. Florian GHIONEA

Universitatea Politehnica din București

Dr. ing. Mihai MIHAIŢĂ

Academia de Ştiinte Tehnice din România

Conf. dr. arh. Mihaela Hermina NEGULESCU

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București

Conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București

Prof. dr. ing. Mihaela POPA

Universitatea Politehnica din București

Conf. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Universitatea Tehnică de Construcții București

Conf. ec. dr. ing. Eugen ROȘCA

Universitatea Politehnica din București

Conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” București